Zpět na termínovku
Tichavská tůňka
4. závod Frenštátského běžeckého poháru 2013
Propozice závodu ke stažení (.xls)
Termín středa 10.7.2013
Prezentace 16:00 - 17:15 (mládež 16:00 - 16:50)
Místo Tichá - areál za čističkou odpadních vod
Start 17:30 (mládež 17:00)
Kategorie Muži A - do 39 let včetně
Muži B - 40 - 49 let
Muži C - 50 - 59
Muži D - 60 let a více
Muži E - 70 let a více
Ženy
Předžáci - do 9 let včetně
Žáci - 10 - 13 let
Dorost - 14 - 17 let
Startovné 50,- Kč, úhrada při prezentaci
Trať 3km (mládež 1500m)
- 2 okruhy po rovině, asfalt, vedlejší silnice
Ceny věcné pro vítěze kategorií
šatny,sprchy nejsou zajištěny
Závodníci startují na vlastní nebezpečí !!
Závod se běží za plného silničního provozu
po vedlejších silnicích !!
Informace Karel Piskoř - 776 213 580
www.vytrvalec.wz.cz - včetně výsledků